Davidssons

Davidssons & Uppforskat - ett naturligare vardagsliv med odling, djur, närproducerat, hemlagat, återbruk, plastminimerat och miljövänligt.

Som om jag inte har tillräckligt med kaniner...

Jag fastnade i blippande mellan mailboxen och Gotlandskaninens hemsida (avelsprogrammet) härom dagen/kvällen/natten. Jag skulle behöva en ny avelskanin, en som inte är för nära släkt med mina avelshonor. Det finns idag omkring 850 registrerade Gotlandskaniner som härstammar från ca 70 founders, d.v.s. "bonnkaniner" som funnits länge på någon gård eller i något sammanhang och bedömts vara rastypiska och vid efterforskning visat inte ha inblandning från andra kaninraser.

När jag letar ny avelshane är det ganska många pusselbitar jag behöver få till. Det är viktigt att han inte är för nära släkt med mina honor - det kan man kolla i Gotlandskaninens avelsprogram där alla registrerade Gotlandskaniners härstamning finns. Hur hög inavelskoefficienten blir för kommande ungar kan man ganska lätt att ta reda på med hjälp av ett verktyg i tidigare nämnda avelsprogram där man kan göra sk provparningar. Inavelskoefficienten ska helst inte överstiga 3,9 (som är 2013 års medelsvärde). Kaninens MK-värde är också bra att ha koll på. MK betyder mean kinship - genomsnittsligt släktskap. De djur som har lägst MK-värde är genetisk underrepresenterade bland Gotlandskaninerna och är därför genetiskt värdefulla och bör avlas på. Alla Gotlandskaniner är värdefulla men för att inte vissa linjer ska försvinna så är vetskapen och kunskapen om MK-värdet viktigt. Utifrån varje kanins MK-värde finns en lista och när man avlar så är det bra att hålla sig inom ungefär samma del av listan. det är inte att rekommendera att man parar en kanin med ett MK på 3,2 med en kanin som har 3,9. Listan idag spänner sig mellan värdena 2,29 och 5,73. Listan förändras år från år. Jag söker en kanin med ett MK mellan 3,0 och 3,5. En annan pusselbit, som för mig känns viktig just nu, är att föräldrarna till den unge jag vill köpa är stora, gärna på övre gränsen (4,5-5 kg). Jag upplever att mina Gotlandskaniner är ganska små då de väger 2,9-3,4 kg. Jag skulle vilja få upp storleken lite på mina kaniner. I nästa steg börjar färgen kännas viktig... Gotlandskaninerna finns i så många olika färger, därför tycker jag att det är kul att ha variation i kaningården. Det är inte säkert att jag lyckas med färgvariationen denna gång eftersom storleken på kaninen är en viktig komponent just nu. Idag har jag en svartvitbrokig hona och en blå, en vit och en brun hane. Problemet med hanarna är att de är far och son och jag vill kunna sälja ungar från obesläktade kullar. Bland ungarna jag har till salu just nu finns blått, svart, vilbrokigt, viltbrunt, japan blå/vit, chinchilla och viltgrått.

I mitt letande efter en ny hane hittade jag en hona som jag vill köpa. En liten tjej vars föräldrar verkar vara bra i storlek och där alla andra pusselbitar också faller på plats. Då blir ju den stora frågan - ska jag verkligen ha fler avelsdjur? Om jag köper en Gotlandshona till måste jag verkligen köpa en hane också eftersom det är så mycket lättare att sälja fler ungar om man har obesläktade kullar. Hmmm, tål att tänkas på... jag har ju redan planerat för en Belgisk jättehona också.

22 jun 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)